Vad är skillnaden mellan folktandvård och privat tandvård?

Folktandvården eller privat tandvård? Det är en fråga som inte är lätt att svara på, när skillnaderna kan vara stora om man jämför olika regioner och olika kliniker. Men här gör vi en genomgång av grunderna, och de generella skillnaderna, inom det svenska tandvårdssystemet.

Folktandvården

Folktandvården drivs i offentlig regi av Sveriges xxx regioner (tidigare landsting). I Sverige erbjuds barn och unga kostnadsfri tandvård genom regionerna. Det är först när man fyller 23 år som man måste bekosta tandvården på egen hand. För några år sedan skedde dessutom en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget som gäller för alla mellan 22 och 64 års ålder.

Frisktandvård ingår i den statliga tandvården. Detta kan enklast beskrivas som en sorts tandvård på abonnemang. Här ingår undersökning, utredning, hälsofrämjande/förebyggande vård, behandling av tandsjukdom och smärttillstånd, lagning, byte av tandkrona samt akut tandvård. Ett avtal för frisktandvård löper oftast på tre år.

Privat tandvård

Den privata tandvården är i de allra flesta fall medlemsägd och styrs av ägarna. En privattandläkare kan även arbeta för att påverka tandvårdens villkor på många sätt. Fri prissättning och en bra konkurrens är två saker som privattandvården slåss för. Att det finns både statliga och privata aktörer gör att det finns möjligheter till en fri och sund konkurrens på lika villkor, som gör att patienterna kan välja den tandvård som man anser vara bäst.

Inget lätt val

Frågan är då vad du ska välja, privat tandvård eller folktandvården. Det är ingen lätt fråga att svara på. men det kan löna sig att göra ett aktivt val i alla fall. Privata tandläkare kan ofta erbjuda bättre priser, men även detta kan variera mycket beroende på vilken typ av behandling det handlar om och flera andra parametrar. Men riktigt bra tandläkare finns i båda vårdformerna och hittar du en favorit som du litar på är det bra att stanna. En fördel med privat tandvård är att det ofta är lättare att hålla sig till en tandläkare under en längre period.

Flera tandläkare hos Folktandvården

En stor fördel med att gå till Folktandvården är att där finns det ofta ett flertal tandläkare på samma klinik. Detta gör att det alltid finns en tandläkare i reserv om din vanliga är sjuk eller ledig. Dessutom har Folktandvården en ordinarie prislista, något som kan vara skönt för den som inte har lust att ringa runt till olika privata kliniker och jämföra priser.

Privattandläkaren kan ge personlig service

En fördel med privat tandvård är att det ofta går att få mer personlig service där. Man kan bygga upp ett personligt förtroende för sin egen tandläkare, inte minst en stor fördel om hela familjen går till samma klinik. Dessutom kan vissa kliniker erbjuda lägre priser, även om man jämför med den offentliga tandvården. Men då kan det förstås vara värt att kolla referenser för att vara säker på att det inte tummas med kvaliteten på behandlingarna.

Är du i behov av en tandläkare? Hör av dig till oss så hittar vi en tid!
17 Jan 2022