Narkos vid tandvård

Många människor känner obehag inför ett tandläkarbesök. För ungefär 5% av befolkningen är detta obehag så stort att det närmast kan betraktas som en fobi, det som i vardagligt tal brukar benämnas ”tandläkarskräck”.

”Tandläkarskräck är ett allvarligt hälsoproblem som i längden leder till förlust av tänder och även förhöjd risk att drabbas av andra sjukdomar”

Att lida av tandläkarskräck innebär att man helt undviker tandläkarmottagningar och hellre lider av besvär med tänderna än söker vård. Detta är naturligtvis ett allvarligt hälsoproblem som i längden leder till förlust av tänder och även förhöjd risk att drabbas av andra sjukdomar.

Första steget är att kontakta tandläkare

För oss tandläkare är det största problemet med tandläkarskräck att människor helt undviker att ta kontakt med oss till att börja med. För det finns faktiskt mycket vi kan hjälpa till med för att komma tillrätta med rädslan. Numera ingår bemötande av personer med tandläkarskräck i tandläkarutbildningen, och det finns en stor kunskap och förståelse kring problemet.

Framför allt handlar det om att ha en bra kommunikation mellan patient och tandläkare. Till att börja med kan samtal i ett neutralt rum vara en bra start, där patient och tandläkare lär känna varandra. Sådana samtalsrum finns idag på de flesta tandläkarmottagningar. Ett besök hos en terapeut kan också vara en lösning, eftersom det i längden faktiskt handlar om att bota personen från skräcken.

Narkos kan vara lösningen

Ibland krävs det dock mer drastiska metoder för att kunna hjälpa människor med svåra tandproblem och stor tandläkarskräck. Man hinner helt enkelt inte bota någons fobi utan det måste till akuta åtgärder fort. I ett sådant fall kan narkos vara en lösning. Narkos innebär att patienten försätts i en konstgjord sömn där denne är helt omedveten om vad som händer och inte känner någon smärta. Graden av narkos anpassas till behandlingens uppskattade längd och ingreppets grad.

Smärtfri behandling

Smärta är den vanligaste orsaken till att folk upplever obehag inför att gå till tandläkaren och det undviks helt med hjälp av narkos. De bieffekter man som patient kan känna är illamående och huvudvärk vid uppvaket. Narkos har inga kända biverkningar och innebär ingen hälsorisk för patienten, förutsatt att denne är helt frisk. Narkosen möjliggör att flera olika ingrepp kan göras vid ett och samma tillfälle, vilket är en stor fördel för den som lider av tandläkarskräck. Dock är det viktigt att poängtera att smärta även till stor del kan undvikas med hjälp av lokalbedövning, något som det i längden att den som lider av tandläkarskräck förstår.

Narkos sker intravenöst

Narkos vid tandvård sker numera oftast intravenöst, dvs med ett nålstick i hand eller armveck. Gas används numera nästan aldrig, eftersom det ofta ledde till svårt illamående och andra negativa effekter. Under nedsövningen är patienten helt omedveten om vad som sker, och kan vid uppvaket vara något desorienterad. Därför är det viktigt att den som blivit nedsövd har någon anhörig med sig som kan hjälpa till med kommunikationen med tandläkaren efteråt och även hjälpa personen hem.

Narkos vid amalgamsanering

Narkos kan även vara bra vid en speciell typ av behandling, nämligen amalgamsanering. Vid amalgamsanering är det av stor vikt att patienten inte rycker till eller rör sig, eftersom det handlar om hantering av gift, som absolut inte bör sväljas eller hamna i patientens mun. En narkosbehandling gör att tandläkaren kan arbeta ostört i lugn och ro, och förhindra dessutom att patienten råkar svälja amalgamet.

Ingen långsiktig lösning

Narkos kan hjälpa en patient med svår tandläkarskräck, men det är ingen lösning på lång sikt. Narkos är väldigt dyrt och kan inte användas vid varenda tandläkarbesök. Den som fått narkos bör därför vänja sig vid tanken att gå över till mindre omfattande metoder inför nästa besök. Lugnande medel, som till exempel Midazolam, kan ges i flytande form innan behandlingen och bidrar till att patienten blir avslappnad och distanserad till behandlingen. Tillsammans med lokalbedövning kan det göra att behandlingen upplevs mindre skrämmande för patienten. Lustgas är en annan metod som lindrar obehag.

Att få bukt med smärtproblematiken

Vid kontakt med patienter med tandläkarskräck handlar det mycket om att avdramatisera själva smärtfrågan. De flesta ingrepp hos en tandläkare går att utföra med bedövning, även om det bara handlar om att slipa bort tandsten. Är man rädd för att bedövningssprutan ska göra ont kan man få en bedövningssalva innan, som helt tar bort känseln där man ska få sticket. Genom samtal och ordentlig förberedelse går det att hjälpa patienter med grav tandläkarskräck att överkomma sina rädslor och få hjälp till en bättre tandhälsa, med eller utan narkos. Men för att få hjälp måste man själv ta första steget och kontakta oss.

Vi hjälper dig

Lider du av tandläkarskräck och har funderingar kring narkos eller andra former av bedövning? Kontakta oss så kan vi berätta om hur vi kan hjälpa dig. Vi träffar dig gärna i en neutral miljö, för att lära känna dig och utröna vad du har för problem och hur vi bäst kan hjälpa dig att lösa dem.

Är du i behov av en tandläkare? Hör av dig till oss så hittar vi en tid!
9 Apr 2018