Sverige med på topp fem över länder med bäst tandhälsa

Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna, ligger ofta bra till i internationella jämförelser över vilka länder som har bäst tandhälsa. Särskilt gott ställt är det med hur många tänder vi får behålla upp i hög ålder. Här har vi det högsta snittet i världen. Bland svenskar mellan 50 och 90 år ligger snittet på 24,5 egna tänder kvar, snittet för Europa 18,7 egna tänder kvar.

”Det är glädjande att vi generellt har så bra tandvård i Sverige. Mycket tyder dessutom på att svenskarnas tandhälsa kommer att bli än bättre i framtiden”

Svenskar är generellt också väldigt nöjda med sin tandhälsa, och upplever inte att de behöver skämmas för sina tänder eller att de lider av besvär orsakade av dålig tandhälsa. Här är vi dock slagna av tyskar, danska och holländare, som anser sig ha ännu bättre tandhälsa.

Än bättre i framtiden

Det är så klart glädjande att vi generellt har så bra tandvård i Sverige. Mycket tyder dessutom på att svenskarnas tandhälsa kommer att bli än bättre i framtiden. De flesta svenskar besöker regelbundet tandläkaren och får sina tänder undersökta, vilket ökar chansen att upptäcka karies och tandlossning i tid och sätta in åtgärder. Många äldre som syns i statistiken idag är också uppväxta under en tid då medvetenheten om tandvård inte var lika hög som idag, så på sikt kommer de äldre generationernas tandhälsa också att bli allt bättre.

Varför är svensk tandvård bra?

Svensk tandvård har i stor utsträckning lyckats med sin föresats att få alla samhällsklasser intresserade av sin tandhälsa och vikten av att själva sköta sin egen munhygien. Det är just detta fokus på egenvård som ger resultat i de breda folklagren. Egenvården är det viktigaste inslaget i ett lands tandvård, och är befolkningen ointresserad eller har kunskapsbrister kring munhälsa går det inte att få en bra tandhälsa i ett land.

Gemensamma ansträngningar

Fluortanter, tandhygienister, folkbildare, politiker - många kan ta åt sig äran för att svenskar generellt idag har så bra tänder. Så har det inte alltid varit. För mindre än hundra år sedan såg situationen helt annorlunda ut. Vår svenska tandvård är ett resultat av många reformer och en del av folkhemsbygget och den allmänna välfärden. 1938 startade Folktandvården, till en början bara för barn men sedermera även för vuxna. Under 50-talet kom fluortandkrämen, en viktig beståndsdel i en god tandhälsa.

Att unga människor under 23 år har gratis tandvård i Sverige är också helt avgörande för att vi har så bra tandhälsa i Sverige. Att barn och unga tidigt inser vikten av en god tandhälsa, samt får lära sig tekniker för att sköta sina tänder, är oumbärligt.

Behövs ytterligare reformer?

Tandvård är dyrt. Tyvärr anser många att det fortfarande är såpass dyrt att man inte anser sig ha ård att besöka tandläkaren ens för rutinkontroller. Särskilt vanligt är detta bland äldre, där så många som 10% inte anser sig har råd med tandvård. Genom åren har många reformer genomförts, men kanske behöver det allmänna tandvårdsstödet ytterligare ökas för folk som inte kommer upp i en viss inkomstgräns, till exempel på grund av skrala pensioner?

Att ha en god tandhälsa som gammal kräver dock att man tar sitt ansvar själv tidigare i livet, och är noga med att sköta sina tänder. Här kan man hjälpa sig själv genom att utnyttja det tandvårdsstöd som finns och regelbundet träffa en tandhygienist eller tandläkare och få sina tänder undersökta. Tar du hand om dina tänder mitt i livet är chanserna stora att du får behålla dem även senare i livet.

Är du i behov av en tandläkare? Hör av dig till oss så hittar vi en tid!
26 Mar 2018