Vad händer med tandvårdsförsäkringen?

Tandvården i Sverige har genomgått många förändringar genom åren. Den har länge setts som en viktig del av folkhälsopolitiken och svenskarnas tandhälsa har också stadigt förbättrats, framför allt sedan mitten av nittonhundratalet med införandet av fluortandkräm på sextiotalet och det allmänna tandvårdsstödet på sjuttiotalet. Varje år genomförs justeringar och förbättringar av tandvården, och vissa bedömare tror och hoppas på att tandvården till slut kommer att införlivas med den allmänna sjukvården.

”Idag är den så kallade tandvårdsförsäkringen fullt tillräcklig för att en person som sköter sin tandhygien och går regelbundet till tandläkaren ska ha alla möjligheter till friska tänder livet ut”

Tandvårdsstödet, även känt som tandvårdsförsäkringen, är statens insats för den enskildes tandhälsa. Stödet finns för att uppmuntra alla svenskar att gå till tandläkaren regelbundet, och beroende på hur gammal du är är bidragsdelen av stödet på antingen 300 eller 600 kronor per år. Du kan även spara bidragsdelen för att få dubbla summan att spendera nästa år. Du kan dock inte lägga ihop fler än två årsbelopp.

Den andra delen av tandvårdsförsäkringen, högkostnadsskyddet, är till för att förhindra att kostnader för särskilt dyr tandvård inte blir ohanterliga för den enskilde. En del tandvårdsinsatser, som till exempel implantat, kan kosta tiotusentals kronor, och med hjälp av högkostnadsskyddet kan patienten få ersättning om räkningen blir för hög. Både det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet har förändrats genom åren och kommer med största sannolikhet att göra det även i framtiden. Redan idag är dock den så kallade tandvårdsförsäkringen fullt tillräcklig för att en person som sköter sin tandhygien och går regelbundet till tandläkaren ska ha alla möjligheter till friska tänder livet ut.

Hur fungerar tandvårdsstödet?

Varje år sätts en summa pengar undan för varje medborgare, som kan användas till vilken tandvård som helst så länge den inte uppenbarligen strider mot vedertagen forskning eller beprövad erfarenhet. Summan finns registrerad centralt och innebär att du inte behöver göra något speciellt för att få motsvarande kostnad avdragen när du ska betala för din tandvård.

Tandvårdsstödet är på 600 kronor per år om du är mellan 24 och 29 år. Mellan 30 och 64 års ålder är bidraget på 300 kronor per år och efter 65 är det åter på 600 kronor. Med tanke på att en rutinundersökning kostar ungefär 800 kronor går det alltså att få tandvård gratis eller nästan gratis vartannat år.

Många känner inte till tandvårdsstödet

Tyvärr finns en utbredd uppfattning i Sverige om att tandvården är dyr, och många, särskilt äldre människor, drar sig för att gå till tandläkaren. Här uppstår ett moment 22, eftersom man genom att undvika tandläkaren utsätter sig för större risk att drabbas av allvarliga problem med tänderna, något som givetvis innebär höga kostnader. Om alla svenskar utnyttjade sitt tandvårdsbidrag och regelbundet besökte tandläkaren skulle vi antagligen ha den bästa tandhälsan i världen. Men tråkigt nog är det många som inte känner till tandvårdsstödet, eller tycker att den lilla kostnad som blir är onödig och väljer att lägga pengarna på något annat.

På sikt hoppas många på att tandvården i Sverige ska bli helt gratis. Om detta i sin tur leder till att fler går till tandläkaren är dock långt ifrån säkert, med tanke på hur många som väljer bort regelbundna tandläkarbesök trots att kostnaden är näst intill obefintlig.

Är du i behov av en tandläkare? Hör av dig till oss så hittar vi en tid!
30 Sep 2019