Tandläkare Sundbyberg

Professionell tandvård & akuttandläkare i Sundbyberg

Vad krävs för att bli tandhygienist?

Har du funderingar på att bli tandhygienist? För att bli tandhygienist krävs 2-3 års studier och en legitimation från Socialstyrelsen.

En tandhygienist arbetar framför allt profylaktiskt, det vill säga förebyggande, med människors mun- och tandhälsa. I det arbetet ingår praktisk och teoretisk undervisning kring tandhälsa, och att informera och visa patienter hur de bäst kan sköta sin munhygien.

Egenvården är en av hörnstenarna i den svenska tandvården och historiskt sett har många politiska åtgärder genomförts för att göra svenskarna mer medvetna om riskerna med att missköta sina tänder. Fluortanten är ett exempel. En tandhygienist arbetar aktivt med att främja egenvård hos patienterna.

En tandhygienist kan förutom det profylaktiska arbetet också behandla lindrigare tandsjukdomar, laga hål och ta bort tandsten.

”Tandhygienistutbildningen finns i två varianter, en tvåårig utbildning på 120 poäng efter vilken man får en tandhygienistexamen, och en treårig på 180 poäng, där man använder det tredje året till fördjupning”

Den som vill bli tandhygienist måste i grunden ha en gymnasieutbildning enligt vissa kravspecifikationer. Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b. Då är man behörig att söka till tandhygienistutbildningen, som finns på ett flertal högskolor och universitet i Sverige.

Tandhygienistutbildningen finns i två varianter, en tvåårig utbildning på 120 poäng efter vilken man får en tandhygienistexamen, och en treårig på 180 poäng, där man använder det tredje året till fördjupning och sedan tar ut en kandidatexamen i oral hälsa.

Tandhygienist är ett legitimationsyrke

Tandhygienist är ett så kallat legitimationsyrke, vilket innebär att man måste ha en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen för att få arbeta som tandhygienist. Några andra legitimationsyrken är till exempel läkare, tandläkare, naprapat och psykolog. Det finns 21 legitimationsyrken i Sverige.

Man kan ansöka om sin legitimation efter att man gått två år på tandhygienistutbildningen och tagit examen. Det kostar 700 kronor och görs enklast på Socialstyrelsens hemsida med en e-tjänst. Det tar ungefär tre veckor att få sin ansökan behandlad och om den godkänns får man förskrivningsrätt direkt och kan börja arbeta som tandhygienist.

Treårig utbildning ett krav i många fall

Många arbetsgivare kräver att de som söker tjänst som tandhygienist ska ha gått tre år på tandhygienistutbildningen, och alltså fördjupat sig i något ämne inom odontologi samt skrivit en kandidatuppsats. Det gäller dock inte alla arbetsgivare, så ta gärna reda på innan du söker till utbildningen på vilka arbetsplatser och inom vilka områden som det ställs krav på att man gått ett tredje år.

Kan man vidareutbilda sig från tandhygienist till tandläkare?

En vanlig fråga är om det går att vidareutbilda sig från tandhygienist till tandläkare utan att behöva läsa hela tandläkarutbildningen. Svaret på den frågan är nej, det går inte. Det rör sig om två helt olika utbildningar. Vill man hårdra det kan man säga att tandläkarutbildningen i högre grad har ett medicinskt fokus, medan tandhygienistutbildningen mer har ett psykologiskt och pedagogiskt angreppssätt, även om båda utbildningarna så klart innehåller element av både medicin, psykologi och pedagogik.

Men den som är tandhygienist och vill utbilda sig till tandläkare kan alltså inte ta någon genväg, utan måste söka till och genomföra hela tandläkarutbildningen från start. Om du är osäker på om du vill bli tandhygienist eller tandläkare är det därför viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om de båda yrkena och tänker efter noga innan du väljer utbildning att söka till.

Är du i behov av en tandläkare? Hör av dig till oss så hittar vi en tid!21 Oct 2019